Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

SERA GAZI EMİSYONLARI ÇALIŞTAYI RAPORU

SERA GAZI EMİSYONLARI ÇALIŞTAYI RAPORU

Sayın Üyemiz;

02 – 04 Ekim 2013 tarihleri arasında TOBB Sosyal Tesisler Hizmet Binasında, “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması” konusunda Türkiye’deki mevcut durum ve Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan mevzuat konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

İki günlük çalıştay süresince toplamda 13 oturum yapılmıştır. Oturumlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte AB, Slovenya, Hollanda ve Romanya’daki Sera Gazı Emisyonları ile ilgili kurumlardan uzmanlar katılmıştır.

Türkiye’de sera gaz emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması (MRV), sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik kapsamında izlenecektir. Yönetmelik, 25 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tesisler, Haziran 2014 tarihine kadar tesislerine ilişkin izleme planlarını Bakanlığa sunması gerekmektedir. Aralık 2014 tarihinde ise Bakanlık, tesislerin izleme planlarını onaylayarak tesislere gönderecektir.

Yönetmelik kapsamında 3 amaç belirlenmiştir.

1 – İzleme: Her bir faaliyet, tesis ve yakıt için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek standart metotlar kullanılarak bir izleme planına göre emisyonlar izlenecektir.,

2 – Raporlama: Her yılın 30 Nisan’ına kadar bir önceki yılın gerçekleşen emisyonları, emisyon faktörleri, ölçüm yöntemleri, toplam emisyonlar ve belirsizlikler raporlanacaktır.

3 – Doğrulama: Emisyon raporunun maddi hatalar içermediğinin Bağımsız Doğrulayıcı Kuruluş tarafından belgelenmesidir. Yönetmelik yeni yürürlüğe girdiği için başlangıçta Doğrulama kısmında doğrudan Bakanlık görevli olacaktır. Süreç belirli bir olgunluğa eriştikten sonra Bağımsız Doğrulayıcı Kuruluşlara devredilecektir.

Dünya Bankası, “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Programı” başlığında bir hibe programı açıklamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da proje kapsamında Alman Çevre Otoritesi ile ortaklığa giderek Yönetmeliğin bir pilot uygulaması gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında gönüllü yer alacak tesislerle yönetmeliğin gerektirdiği tüm işlemler, Bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütülecektir. Tesislerin proje kapsamında yer alması durumunda, firmalar üzerine herhangi bir ek maliyet getirmeyecektir.  

Sera Gazı Emisyonları Çalıştayı Raporu