Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Fiili Tüketim Belgesi

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

Örneğin;

  1. 1.Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükmü uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz edilmek üzere düzenlenen ve temin edilecek olan ürüne ait talep edilen döneme ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.
  2. 2.Özel Tüketim Kanunu gereğince vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik mahsup işlemlerinde kullanılmak üzere, talep edilen döneme ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. 1.Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. 2.Fiili Tüketim Belgesi (Yeminli Mali Müşavir onaylı)

3.Onaylayan Yeminli Mali Müşavire ait faaliyet belgesi fotokopisi.

  • Bilgi: 251 06 70-105