Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

YERALTI SUYU BELGESİ HAKKINDA

YERALTI SUYU BELGESİ HAKKINDA

 Sayın Üyemiz;


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün odamıza göndermiş olduğu yazıda;

İlgi : 09.05.2013 tarihli ve B.23.1.DSİ.0.14.08.00-152.99/262862 sayılı  yazı.

01.03.2013 tarih ve 287574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 167 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;

 a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.

 b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâhilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.” hükmü yer almaktadır.

Kanunda belirtildiği üzere sanayi amaçlı kullanılan kuyu ve benzerlerine 1 yıl içerisinde belge sahibi tarafından ölçüm sistemi kurulması, aksi takdirde sanayi kuruluşlarının belgelerinin iptal edilmesi söz konusu olacağından verilen zamanın iyi kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

KONYA SANAYİ  ODASI

BAŞKANLIĞI