Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HK.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HK.

 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları içeren 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliği 17.06.2013 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Gündem Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından söz konusu Kanun hakkında gönderilen değerlendirme aşağıda yer almaktadır. İlgili tebliğinin aşağıda belirtilen a ve b bentlerinde ilk haliyle yer alan 01.07.2013 tarihi 01.07.2013 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere 01.10.2013 olarak değiştirilmiştir.

Bu tebliğe göre;

a) 3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun"a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 01.01.2016 tarihinde başlayacağı belirtilmektedir.

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

d) Mükellefler, 3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılamayacağı ve cihazın 15.05.2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun"la İlgili genel tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacağı belirtilmektedir. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 

 

Konuyla ilgili geniş açıklama için söz konusu genel tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=ASnTgLJetFu2UXdr&type=teblig