Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI 5. BİLEŞEN

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI 5. BİLEŞEN

 Sayın Üyemiz;

2 Temmuz 2013 Tarihli Ve 1041 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kabul edilen onuncu kalkınma planı kapsamında; temel yapısal sorunlara çözüm olmak, kalkınma sürecine katkıda bulunmak ve uygulamayı yönlendirmek amacıyla yirmi beş adet (Öncelikli Dönüşüm Programı) belirlenmiş olup, Türkiye’nin lojistikleri uluslararası konumunun güçlendirilmesi, sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin Kısaltılması hedeflerine yönelik olarak ise ‘’Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı’’ oluşturulmuştur.

Yüksek planlama kurulunun 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı kararı ile ‘’ Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı’nın 5.ve 6. Bileşenlerinin ve ilgili eylemlerin uygulanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde koordinatörlük görevi yapmak üzere ‘Bileşen Sorumlusu Kuruluş’ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI belirlenmiştir. Söz konusu eylem planının 5 inci bileşeni kapsamında; sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün arttırılması amacıyla küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) VE Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çeşitli destekler öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda lojistik firmalarının ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği yapabilmeleri için KOSGEB tarafından hazırlanan İşbirliği Güç birliği Destek Programı çerçevesinde verilmesi planlanan desteklere herhangi bir başvuru olmadığı, TÜBİTAK tarafından hazırlanan sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurtiçinde yapılan Ar-Ge desteklerine ise çok az sayıda proje başvurusu alındığı belirtilerek, anılan destek programlarının siz üyelerimize durulması istenilmektedir. Detaylı bilgi için http://tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

KONYA SANAYİ ODASI