Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YAPILANDIRMASI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YAPILANDIRMASI

 Bilindiği üzere, 10.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.01.2003 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Geçici 46 ncı madde ile Sosyal Güvenlik Destek Prim borcu olanlara 6111 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir kez daha yapılandırma imkanı verilmiştir.

01.10.2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 28.02.2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Destek Prim borçları yapılandırma kapsamında yer almaktadır.

  5510 sayılı kanunun 46 ncı maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31.05.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri   gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanlardan ticari faaliyete bulunanların 01.10.1999 tarihi  itibariyle Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanlardan ticari faaliyete bulunanların 01.09.2003 tarihi  itibariyle Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanlar yapılandırma taleplerini Sosyal  Güvenlik İl Müdürlüklerine , (c) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanlardan  01.10.2008 öncesi borçları için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine 01.10.2008 sonrası borçları için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri  Emeklilik Daire Başkanlığına talepte bulunmaları halinde 31.05.2013 tarihine kadar peşin ödeyebilecekleri gibi  6-9-12-18 taksit seçenekleri tercih ederek Sosyal Güvenlik Destek Prim borçlarını yapılandırabilirler.

BAŞVURU FORMU VE AÇIKLAMA