Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

SINIF 2 GAZLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA KULLANILAN TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR HK.

SINIF 2 GAZLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA KULLANILAN TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR HK.

Sayın Üyemiz;

 

İlgi: TOBB’nin 08.02.2016 tarihli ve 0441/2670 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde “Bu Yönetmeliğin yürüdüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan Sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri ara muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatta tanımlanan yeti ili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir” hükmüne atıfta bulunulmaktadır.

Aynı yazıda, taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ADR Sözleşmesinin Kısın 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme, etiketleme ve dokümantasyon ile ilgili hususlar ve Bölüm 6’da ise ambalajların, taşınabilir basınçlı ekipmanların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tank ve dökme konteynırların üretim ve test zorunluluklarının tarif edildiği belirtilmektedir. Ek olarak da karayolu araçlarıyla nakledilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ADR kurallarına göre imal edilmeleri, işaretlenip etiketlendirilmeleri ve belli periyotlarda test edilmeleri gerekmekte olup söz konusu Bakanlık tarafından 01 Ocak 2016 itibariyle yol kenarı denetimlerine başlanmış olup, uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin, mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların ilgide kayıtlı mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir. İlgide kayıtlı mevzuata Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir (http://www.sanayi.gov.tr/).

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI