Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

PATLAYICI MADDE ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT, NAKİL VE SON KULLANICISINA KADAR OLAN SÜREÇTE SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLENDİRİLMESİ HK.

PATLAYICI MADDE ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT, NAKİL VE SON KULLANICISINA KADAR OLAN SÜREÇTE SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLENDİRİLMESİ HK.

 

Sayın Üyemiz;

 

Son dönemde artış gösteren terör eylemlerinde sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin kullanılmasının önlenmesi amacıyla bu maddelerin ülkemizde üretim, ithalat, ,ihracat, nakil ve son kullanıcı tarafından imhasına kadar olan süreçte güvenlik önlemlerinin attırılması zorunlu hale gelmiştir.

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere dair usul ve esasları düzenleyen 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalatı, Taşınması , Saklanması, Depolanması, Satışı Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün 22'nci maddesinde 'İşyerlerinin kapıları iş saatleri dışında kilitli bulundurulur; silahlı ve kontrol saatli koruma görevlileri tarafından günün yirmi dört saatinde gözetim altında tutulur...'' hükmü

 85'inci maddesinde 'Patlayıcı madde depolarında, sürekli olarak, durumları silah taşıma belgesi verilmesine uygun, yeterli sayıda bekçi bulundurulması zorunludur...'hükmü,

59'uncu maddesinin 6'ncı fıkrasında ise ' parlayıcı maddelerin yükleme, boşaltma ve taşınmasında diğer güvenlik önlemleri yanında, Bakanlar kurulunun 30/4/1953 günlü ve 4/685 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan sabotajlara Karşı Koruma ve Sabotajları Önleme Hakkında Talimat hükümlerine göre de gerekli önlemler alınır. ‘hükmü amirdir.

Bu talimat yerine yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğinin 11. maddesinin (j) bendinde yer alan 'Malzeme yükleme ve boşaltmalarında özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınması sağlanır. ‘hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda;

a) Sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde depoları ve üretim tesislerinin özel güvenlik izni alınmak suretiyle yeterli sayıda silahlı özel güvenlik görevlisi ile korumasının sağlanması,

b) Üretim tesislerinde, patlayıcı madde depolarında ve patlayıcı madde nakillerinde görevlendirilecek silahlı özel güvenlik görevlilerinin valiliğin uygun göreceği kişilerden olması

c) Piroteknik maddeler, ses ve gaz fişeği ile av fişekleri hariç olmak üzere sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerinin nakli esnasında her nakil aracı için en az bir silahlı özel güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi,

d) Nakil müracaatlarında silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirdiğini bildirmeyenlere Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi düzenlenmesi

e) Depo ve üretim tesisleri ile nakillerde silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirilip görevlendirilmediğinin denetlenmesi,

f) Silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirilmeyen hakkında Tüzük'ün 129'uncu maddesine göre işlem tesis edilmesini, hususlarını bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI