Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ

 

 

Sayın Üyemiz;

 

İlgi: TOBB’nin 08.03.2016 tarihli ve 0411/4891 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nin (Guidelines for Multinational Enterprises), ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1976 yılında kabul edilen “Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Şirketler Karar ve Bildirisi’”nin bir parçası olarak 27 Haziran 2000 tarihinde uygulanmaya başladığı ve rehberin uluslararası yatırım için uygun bir iş ortamı sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk alanında devletlerce kabul edilmiş çok taraflı bir uluslararası araç niteliğini taşımakta olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca Rehber’in yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan haklan, tüketici hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme, rekabet, yolsuzlukla mücadele, vergilendirme, tedarik zinciri, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içerdiği de belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Rehber’in nihai amacının, uluslararası piyasada rakipler arası dengeyi koruyacak devlet destekli bir kurumsal sorumluluk davranışı geliştirilmesini sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını artırdığı bildirilmektedir. Bununla beraber, söz konusu Rehber’in gönüllü prensip ve standartları içerdiği, rehberde yer alan ilke ve tavsiyelerin uluslararası toplumca üzerinde mutabık kalman değerler olduğu ve bu kapsamda, çok uluslu şirketlerden faaliyette bulundukları ülkelerde Rehber’de belirtilen ilke ve tavsiyeler doğrultusunda hareket etmelerinin beklendiği belirtilmektedir.

Rehber’in son yayınlanan nüshasına www.ekonomi.gov.tr web sitesinden Yatırım>Yurtdışı Yatırım> OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız.