Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; 

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

 

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yirmi ay sonra (31 Aralık 2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen ve 01.01.2017 tarihi itibariyle denetimlere tabi olacak meslekler nelerdir?

 

Sıra

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Sıra

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

1

Ahşap Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

25

Hidrolik-Pnömatikçi

Seviye 4

Metal

2

Alçı Levha Uygulayıcısı

Seviye 3

İnşaat

26

Hidrolik-Pnömatikçi

Seviye 5

Metal

3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Seviye 3

İnşaat

27

Isı Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

4

Alüminyum Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

28

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Seviye 3

Enerji

5

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

Elektrik Elektronik

29

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

İnşaat

6

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4

Elektrik Elektronik

30

İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3

İnşaat

7

Asansör Montajcısı

Seviye 3

 

31

Kaynak Operatörü

Seviye 4

Metal

8

Asansör Montajcısı

Seviye 4

 

32

Makine Bakımcı

Seviye 3

Otomotiv

9

Bacacı

Seviye 3

Enerji

33

Makine Bakımcı

Seviye 4

Otomotiv

10

Bacacı

Seviye 4

Enerji

34

Makine Bakımcı

Seviye 5

Otomotiv

11

Betonarme Demircisi

Seviye 3

İnşaat

35

Metal Sac İşlemeci

Seviye 3

Metal

12

Betoncu

Seviye 3

İnşaat

36

Metal Sac İşlemeci

Seviye 4

Metal

13

CNC Programcısı

Seviye 4

Metal

37

Otomotiv Elektromekanikçisi

Seviye 5

Otomotiv

14

CNC Programcısı

Seviye 5

Metal

38

Otomotiv Mekanikçisi

Seviye 4

Otomotiv

15

Çelik Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

39

Otomotiv Montajcısı

Seviye 3

Otomotiv

16

Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4

Metal

40

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 3

Otomotiv

17

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

Enerji

41

Panel Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

18

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

42

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

19

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4

Enerji

43

Seramik Karo Kaplamacısı

Seviye 3

İnşaat

20

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Seviye 4

Enerji

44

Ses Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

21

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

45

Sıvacı

Seviye 3

İnşaat

22

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 4

Enerji

46

Su Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

23

Duvarcı

Seviye 3

İnşaat

47

Tünel Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

24

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

İnşaat

48

Yangın Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

 

Tabloda yer alan 48 meslek dalının dışında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 24 Haziran 2015 tarihinde yayımladığı “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nin 14. maddesi kapsamında Asansör Bakım ve Onarımcısı meslek dalında da Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelmiştir. Takım bakım personelinin; meslek yüksekokulu, meslek lisesi mezunu ya da ustalık/kalfalık belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır. Asansör Bakım ve Onarımcısı meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücreti için devlet desteği yoktur.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesini almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinden belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik şartı aranmaz.

 

Kanuna göre mesleki yeterlilik şartı aranmayacak belgeler nelerdir?

·                     Mesleki Yeterlilik Belgesi

·                     Ustalık Belgesi

·                     Mesleki Eğitim Lise Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)

·                     Üniversite ve Yüksekokul Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için).

 

 

Hangi belgeler geçerli değil?

·                     Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler

·                     UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler

·                     Çıraklık ve Kalfalık belgeleri

 

 

Belgesiz çalışanlar için cezai yaptırım nedir?

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan için işveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para cezası kesilecektir.

 

Sınav ve belgelendirme ücretleri için devlet desteği olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde (yukarıda belirtilen 48 meslek dalında), MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

·                     Sadece bir sınav için yararlanılabilir.

·                     Sadece sınavdan başarılı olan kişiler yararlanabilir.

·                     Ücret iadeleri kişinin kendi hesabına yapılır.

·                     Sadece yukarıdaki tabloda belirtilen 48 meslek için ücret karşılanır.

 

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri listesi için www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 

Sınavdan başarısız olan kişilerin ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl ve nereden temin edilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları listesi www.myk.gov.tr adresinde bulunmakta olup, ayrıca Birliğimizin girişimleriyle kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti vererek, başarılı olan kişilere “Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermektedir. MEYBEM tarafından yapılan sınavların kapsamı ve detaylı bilgiler www.meybem.com.tr adresinde mevcuttur.

 

Detaylı bilgi için:


MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

Tel                  : 0 312 218 20 00
E-posta           : saygin.baban@tobb.org.tr