Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI TASLAĞI GÖRÜŞ ÖNERİSİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI TASLAĞI GÖRÜŞ ÖNERİSİ

 Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen bir yazıda;

 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Dokuzuncu Kalkınma Planı, 60. ve 61.Hükümet Programları, Milli Eğitim Şurası kararları, Sanayi Strateji Belgesinin 26.Tedbir Maddesi ile 2013 Yılı Programının mesleki eğitimin payı ve kalitesinin artırılması, özel sektör ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımın sağlanması için düzenlemeler yapılmasını içeren 82.Önceliğinin 189.Tedbir Maddesi doğrultusunda MEB koordinasyonunda, ilgili taraflarla işbirliği içerisinde, mesleki ve teknik eğitim ve öğretimde işgücü talebine uyumun güçlendirilmesine, kalitenin artırılmasına, statünün geliştirilmesine, mali kaynakların çeşitlendirilmesine ve iş dünyasının yönetimde rol almasına odaklanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın hazırlanması gerektiği bildirilmektedir.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı yazımız ekinde tarafınıza sunulmuş olup, söz konusu taslak belge hakkında görüş, öneri ve katkılarınızı 28 Mayıs 2013 tarihine kadar Oda Genel Sekreterliğine (staskazan@kso.org.tr) iletmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI 

Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı