Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

   Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, ekli listede tapu kaydı, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmazların, 2886 sayılı ihale kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif usulüyle” satışı yapılacaktır.

            Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü – İstimlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

            İhale 13/11/2013 Çarşamba günü saat 14:00’den itibaren başlayacak şekilde Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

            Satışı yapılacak taşınmazların tahmini ve geçici teminat bedeli ekli listede belirtilmiştir.

            Geçici teminatın ihale gününden 1 gün önce mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.

 

            İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :

a.T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

b.Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

c.İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),

d.Geçici teminatı yatırmış olmak,

e.İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

f.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri

g.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

 

İLAN OLUNUR.   

                                                                                                                    

NO

MAH

ADA PARSEL

ARSA M²

D. M²

BLOK ADI

BAĞ. BÖL.

CP

KAT

GEÇ. TEM.

MUH. BED.

TAKSİT

KDV

1

YENİCE

37509/5

51.948.10

100

MERAM1

10

4

DGB

Z

2,790.00 TL

93,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

2

YENİCE

37509/5

51.948.10

100

MERAM1

11

1

GBK

Z

2,700.00 TL

90,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

3

YENİCE

37509/5

51.948.10

100

MERAM1

11

2

BKD

Z

2,700.00 TL

90,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

4

YENİCE

37509/5

51.948.10

100

MERAM1

11

3

KDG

Z

2,760.00 TL

92,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

5

YENİCE

37509/5

51.948.10

100

MERAM1

11

4

DGB

Z

2,790.00 TL

93,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

6

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

1

GBK

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

7

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

2

BKD

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

8

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

3

KDG

Z

4,260.00 TL

142,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

9

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

53

GBK

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

10

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

54

BKD

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

11

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

55

KDG

13

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

12

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

56

DGB

13

4,590.00 TL

153,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

13

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

57

GBK

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

14

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

58

BKD

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

15

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

59

KDG

14

4,410.00 TL

147,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

16

YENİCE

37509/5

51.948.10

150

MERAM2

3

60

DGB

14

4,440.00 TL

148,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

17

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

1

GBK

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

18

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

2

BKD

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

19

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

3

KDG

Z

4,260.00 TL

142,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

20

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

13

GBK

3

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

21

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

24

DGB

5

4,590.00 TL

153,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

22

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

53

GBK

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

23

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

54

BKD

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

24

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

55

KDG

13

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

25

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

56

DGB

13

4,590.00 TL

153,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

26

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

57

GBK

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

27

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

58

BKD

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

28

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

59

KDG

14

4,410.00 TL

147,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

29

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

5

60

DGB

14

4,440.00 TL

148,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

30

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

1

KDG

Z

4,260.00 TL

142,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

31

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

2

DGB

Z

4,290.00 TL

143,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

32

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

3

GBK

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

33

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

17

KDG

4

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

34

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

53

KDG

13

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

35

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

54

DGB

13

4,590.00 TL

153,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

36

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

55

GBK

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

37

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

56

BKD

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

38

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

57

KDG

14

4,410.00 TL

147,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

39

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

58

DGB

14

4,440.00 TL

148,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

40

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

59

GBK

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

41

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

6

60

BKD

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

42

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

1

DGB

Z

4,290.00 TL

143,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

43

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

2

GBK

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

44

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

3

BKD

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

45

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

53

DGB

13

4,590.00 TL

153,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

46

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

54

GBK

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

47

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

55

BKD

13

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

48

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

56

KDG

13

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

49

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

57

DGB

14

4,440.00 TL

148,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

50

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

58

GBK

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

51

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

59

BKD

14

4,350.00 TL

145,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

52

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

7

60

KDG

14

4,410.00 TL

147,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

53

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

8

1

KDG

Z

4,260.00 TL

142,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

54

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

8

2

DGB

Z

4,290.00 TL

143,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

55

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

8

3

GBK

Z

4,200.00 TL

140,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

56

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

10

9

KDG

2

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

57

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

10

23

GBK

5

4,500.00 TL

150,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1

58

YENİCE

37510/4

29.365.89

150

MERAM2

12

7

KDG

1

4,560.00 TL

152,000.00 TL

% 20'si Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle

% 1