Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

LİBYA'DA FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİTLİK FİRMALARININ DİKKATİNE!

LİBYA'DA FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİTLİK FİRMALARININ DİKKATİNE!

 Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda Libya'da faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarının vergi beyannamelerini verme sürelerinin  yapılan girişimler sonucunda uzatıldığı belirtilmektedir.

Libya'da yaşanmakta olan geçiş dönemi de göz önünden bulundurularak aşağıdaki hususlar ilgili firmalarımızın bilgisine sunulmaktadır:

Bütçelerin birbirine bağlı olması göz önünde bulundurularak 31.12.2010, 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren mali yıllara ait mükelleflerin beyanname verme süresi 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gelir vergisi taksitlerinin gecikme cezalarının muafiyet süresi 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

Çalışma kazançlarından alınacak gelir vergisi veya benzeri vergilerden kaynaklanan vergi taksitleri 01.01.2013 tarihinden itibaren gecikme cezalarına tabi tutulacaktır.

Yazışmalar, tasarruf, yasal muameleler ve gerçekleşmiş işlemlerin tabi oldukları gecikme cezasından muafiyet süresi 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmış olup ancak 01.01.2011 tarihinden önce bu işlemlerden kaynaklanan kesinleşmiş gecikme cezaları hesaplanacaktır.

Damga vergisi tahsili işlemlerinin de gecikme cezasına tabi olması, ancak damga vergisinin gecikme cezasının başlangıç tarihinin Ocak 2013'ten itibaren hesaplanması uygun görülmüştür. 

Konu bilgilerinize sunulur.