Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

KUZEY IRAK BÖLGESİNE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE !

KUZEY IRAK BÖLGESİNE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE !

KUZEY IRAK BÖLGESİNE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE !

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Merkezi Irak Yönetiminin 1 Temmuz 2011’de başlattığı ithalatta sevk öncesi inceleme uygulamasına 12 Mayıs 2012 tarihinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin (KIBY) de geçtiği belirtilerek, uygulamaya 1 Ocak 2013’ten itibaren mobilyaların da dâhil edileceği ve KIBY tarafından hayvansal gıda ürünlerinde sağlık sertifikası aranacağı bilgisi üzerine KIBY yetkilileri ile 27-29 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da, 18-21 Aralık 2012 tarihlerinde de Erbil’de bir dizi toplantı yapıldığı bildirilmiştir.

 

Toplantılarda aşağıdaki konular görüşülmüş ve kararlar alınmıştır: 

1.      KIBY, mobilyalarda Türk standartlarını benimsemiştir. Böylelikle, mobilyalarda sevk öncesi incelemenin başlayacağı 1 Ocak 2013’ten itibaren Türk Standartlarına göre belgesi olan ihracatçılarımız gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurduklarında doğrudan uygunluk belgesi alabilecektir. Uygunluk belgeleri her bir sevkiyat için düzenlenmektedir ve ihracatçı tarafından ibraz edilecektir. Her bir sevkiyat için SGS veya Bureau Veritas’tan uygunluk belgesi alınacaktır. K. Irak’a mobilya ihraç eden firmalarımızın Türk standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE’ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekecektir. Ancak, her seferinde TSE’den veya başka bir laboratuvardan test raporu almak gerekmeyecek; test raporu kapsamına giren ürünlerde mevcut test raporu geçerlilik süresince kullanılabilecektir. Ayrıca, mobilya ihracatçılarımızın sunduğu test raporlarının akredite bir laboratuvardan alınmış olması zorunluluğu 1 Temmuz 2013’e ötelenmiştir. Bu tarihten itibaren akredite kuruluş raporu gerekecektir. Belgesi olmayan ancak ithalatçıyla 1 Ocak 2013’ten önce yaptıkları sözleşme gereğince işlem başlatmış firmalarımızın ise sevkiyattan önce Bakanlığımıza (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) ekte yer alan dilekçe örneğini doldurarak başvurması gerekmektedir. Muafiyet başvuruları Bakanlığımız aracılığıyla nihai kararı verecek KIBY mercilerine iletilecektir. Bu karar kendilerine ulaşmadan ihracatçılarımızın yükleme yapmamaları yararlarına olacaktır.

2.      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın (GTHB) düzenlediği hayvansal gıda ürünlerine ilişkin sağlık sertifikalarında KIBY’nin aradığı gerekliliklere de yer verilecek ve bu sertifikalar KIBY tarafından kabul edilecektir. KIBY’nin 1 Ocak 2013’te başlatacağı hayvansal ürünlerde sağlık sertifikası şartı başlangıçta gönüllülük esasına dayanacak, bu belgelerin KIBY gümrük idaresince zorunlu olarak aranmasına ise 1 Mart 2013’te geçilecektir. Irak’a hayvansal veya bitkisel gıda ürünü ihraç eden firmalarımızın sertifika düzenlenmesi konusunda GTHB’ye başvurmaları gerekecektir.

3.      KIBY yetkilileri, Merkezi Irak Yönetimi gibi, sevk öncesi incelemeye gıda ürünlerini Mart 2013 veya sonraki bir tarihte dahil etmeyi planlamaktadır. GTHB’nin düzenlediği sağlık sertifikaları bu sevk öncesi inceleme kapsamında da gözetim şirketleri (Bureau Veritas ve SGS) tarafından kabul edilecektir. Bununla beraber, denetim kapsamındaki gıdalara ilişkin Irak standartlarının gerektirdiği ilave hususlar var ise gözetim şirketlerince ilave inceleme yapılabilecek ve tüm bu değerlendirmelerin neticesine göre gözetim şirketlerince uygunluk belgesi düzenlenecektir.

4.      Tanım itibariyle sevk öncesi incelemeye tabi olan ancak ilgili standardın kapsamı dışında kalan ürünlerde KIBY gümrüklerinde yaşanan “kapsam dışı belgesi” sorunuyla ilgili olarak KIBY tarafı, İbrahim Halil (Habur’un karşısı) gümrük kapısında K. Irak Standartlar ve Kalite Yönetimi (KSQCA)’nden bir yetkiliyi görevlendirecek olup, kapsam dışı ile ilgili sorunlarda bu görevli olay bazında değerlendirme yaparak karar verecektir.

5.      Gözetim şirketlerinin Irak hükümetiyle beraber uygunluk belgeleri için belirlediği ücretler yükleme değerine göre değişmektedir. 

 

 

ÖNEMLİ !

Belgesi olmayan ancak ithalatçıyla 1 Ocak 2013’ten önce yaptıkları sözleşme gereğince işlem başlatmış üyelerimizin sevkiyattan önce, ekte yer alan dilekçe örneğini doldurarak Ekonomi Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

Dilekçe Örneği