Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

     İlgi : TOBB'nin 28.10.2016 tarih ve 20410 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

 İlgi yazı ile; 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)"nin yayınlandığı bildirilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile,

- Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS),

- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM),

- El Konulan Eşyanın İadesine İlişkin Süreler,

- Tanımlar,

- Demiryolu ve Denizyolu Taşımalarına İlişkin Getirilen Değişiklikler

-Tahlil ve Analize Gönderilecek Eşyanın Taşınmasındaki Usuller,

gibi konu başlıklarında değişikliklere yer verilmektedir.

            Gümrük Genel Tebliği'ne (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olup, Tebliğ "Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları" kapsamaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

KONYA SANAYİ ODASI 

TOBB'nin İlgili yazısı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (6 sayfa)