Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABACILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABACILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

 Sayın Üyemiz; 

Geçici Koruma Sağlanan Yabacıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 15/01/2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup ülkemizde istihdam edilecek Suriyelilerin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

İlgili Yönetmeliğe göre geçici koruma sağlanan yabancılar çalışma izni olmaksızın çalışamayacaktır.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir.

Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından

e-devlet kapısı üzerinden yapılır. 

Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olanlar (Kendi ad ve hesabına çalışacak olanlar) kendi adına başvuruda bulunabilir.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyet başvuruları, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. 

Bakanlıkça, mevsimlik, tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin İl ve kota sınırlaması getirilebilir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izin başvurusu için; sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alması gerekir. Ön izin belgesi olmadan yapılan başvurular, değerlendirilmeden işlemden kaldırılır.

Geçici Koruma Sağlanan yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı verilmesinde Geçici Koruma Yönetmeliğinin 24. Maddesi uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller esas alınır.

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak Bakanlıkça, geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilir.

Çalışma izni için başvurulan işyerinde çalışan geçici sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde 10'unu geçemeyecektir. Toplam çalışan sayısı 10’dan az olan işyerlerinde en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.

İşveren tarafından, iş yerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki 4 haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemeyecektir.

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlık tarafından çalışma izni verilir ve bu durum İçişleri Bakanlığı ile işverene bildirilir.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni muafiyetleri ilgili valiliğe bildirilir.  

Detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz için ilgili Resmi Gazete link adresi ek’te bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla.

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

Geçici Koruma Sağlanan Yabacıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik