Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

EPDK'DAN GÜVENCE BEDELLERİ'NE DÜZENLEME

EPDK'DAN GÜVENCE BEDELLERİ'NE DÜZENLEME

 EPDK’DAN GÜVENCE BEDELLERİNE DÜZENLEME

 

Üyelerimizin ilgili Elektrik Dağıtım ve Tahsilatını Yapan Şirket’in ‘’ Güvence Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların 2. Maddesinde yer alan ‘’1/1/2011 tarihinden itibaren yapılan perakende satış sözleşmelerinde mesken abone grubu dışındaki müşterilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kw ve üzerinde olanlar için ilk bağlantıda kw başına düşen birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri ile müşterinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar bildirimi takip eden otuz gün içerisinde müşteriden tahsil edilir.’’ Hükmüne aykırı hareket ederek bazı üyelerimizden güç artırımı nedeniyle kw başına düşen fark üzerinden güvence bedeli yerine yeni önceki güç miktarı dahil toplam güç üzerinden güvence bedeli talep edildiği şikayetleri Konya Ticaret Odası ,Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından  EPDK’ya bildirilerek çözüm getirilmesi  talep edilmiş ve gelen cevabi yazıda ;

Elektrik Dağıtım ve Tahsilatını Yapan Şirket’in üyelerimizden fark güvence bedeli yerine önceki güç miktarı dahil toplam güç üzerinden güvence bedeli talep edildiğinin ilgili belgelerle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na bildirilmesi durumunda Elektrik Dağıtım ve Tahsilatını Yapan Şirket’in böyle bir hakkının olmadığı ve böyle bir durumda Elektrik Dağıtım ve Tahsilatını Yapan Şirket’in hakkında gerekli işlemlerin başlatılarak üyelerimizin mağduriyetlerinin giderileceği EPDK tarafından bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI