Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ÇEVRE İZİNLERİ HK .

ÇEVRE İZİNLERİ HK .

 ÇEVRE İZİNLERİ HK .

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü”nün 10.06.2013 tarih ve 150-9576 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz;

İşletmelerin faaliyet gösterebilmeleri için, Çevre Mevzuatı kapsamında almak zorunda oldukları tüm izin lisans başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılması, yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirmesi ve bu merciler tarafından yine tek bir noktadan onaylanması esasına dayanan e-Çevre izinleri, 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) ile uygulanmaya başlamıştır.

Elektronik ortamda yürütülen Çevrimiçi Çevre İzinleri kapsamında mevzuat gereği değerlendirilmesi gereken bilgi ve belgelerin içeriklerine ilişkin güncel formatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü”nün web sitesinde (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) “İzin Lisans İşlemleri” başlığı altında yayınlanmakta olup, değerlendirmeler bu formatta yapılmaktadır. 

Ayrıca anılan Yönetmeliğin 4. Maddesinin ikinci fıkrasında “Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.” Hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı