Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

(C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

(C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 

PROGRAMIN AMACI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik” hükümlerine göre; işyerlerinde görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanlarının alması gereken zorunlu eğitimdir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre, iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

AB standartlarına uyum sürecinde yenilenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerde “önleyici yaklaşım” benimsenmiştir. Günümüzde önleyici yaklaşımın en önemli uygulamalarından biri de, işyerlerinde konuyla ilgili eğitim almış iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılmasıdır. Modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ilk kez 2003 yılında değişen İş Kanunu ve sonrasında yayınlanan yönetmeliklerle hayata geçirilen bu uygulama ile; sanayi işletmeleri ve şantiyelerde çalışacak iş güvenliği uzmanlarının standart eğitim programlarından geçirilmeleri, yapılacak bir sınavdan sonra Çalışma Bakanlığı’nca belgelendirilmeleri öngörülmüştür. Burada amaç, insan sağlığı ile ilgili böylesi önemli bir konuda çalışacak kişilerin işletmelerce rastgele seçilmemesi, belirli bir standarda sahip olmalarının sağlanması ve takip edilebilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.

 

Eğitim ve sınav sonrası iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar yüksek istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. Bu alanda çalıştıkları ve belge sınıfını (B) ve (A)’ya yükselttiklerinde ise iyi bir gelir ve kariyer olanakları yakalayacaklardır.

 

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ

İş Güvenliği Uzmanlığı yönetmeliğine göre eğitimin süresi toplam 220 saattir. Bunun 90 saati uzaktan eğitim, 90 saati örgün eğitim ve 40 saati iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılacak pratik eğitimden oluşmaktadır. Uzaktan Eğitim iki hafta , Örgün Eğitim 4 hafta ve uygumla eğitimi 1 hafta olarak planlanmaktadır.

Sınıf eğitimleri hafta içi ve hafta sonu sabah grubu 09.00-12.00 Öğleden Sonra grubu 13.30-16.30 akşam grubu 18.00-21.00 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır. Eğitimin ilk 15 gününde uzaktan eğitim tamamlanmakta; kalan 30 günde adaylar sınıf eğitimine alınmaktadır. Uzaktan eğitimleri takip etmeleri için katılımcılara birer şifre verilmekte ve 15 günlük süre içinde uzaktan eğitimleri tamamlamaları istenmektedir. Adayların uzaktan eğitimdeki bütün dersleri, ön ve son testleri tamamlaması, sınıf eğitimlerinin % 90’ına devam etmesi zorunludur.

 

İlgili yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş eğitim programı; iş güvenliği alanıyla ilgili genel bilgiler, yasal mevzuat ve çeşitli alan derslerini içeren toplam 49 dersten oluşmaktadır. Dersler yönetmelikte belirtilen sıralamaya uygun olarak verilmekte ve adayların derslere devam durumları (uzaktan, senkron ve sınıf eğitimleri olarak ayrı ayrı) Çalışma Bakanlığı’nca denetlenmektedir

 

EĞİTİM SONRASI

Eğitimlerini ve stajını başarıyla tamamlayan adaylara eğitim katılım belgesi verilmektedir. Aday bu belge ve Bakanlıkça ilan edilecek diğer belgelerle birlikte; yılda üç kez Bakanlıkça yaptırılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvuru yapma hakkı kazanmaktadır. Yapılacak sınavda 70 puan alan aday “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi almaya hak kazanacaktır. Adayın sınavı başardıktan sonraki belgelendirme süreçlerinde neler yapacağı ve hangi belgeleri hazırlayacağı Bakanlıkça duyurulmaktadır. Sınav süreçleriyle ilgili başvuruları takip sorumluluğu adayın kendisine ait olmakla birlikte, eğitim kurumu adaylara yardımcı olacaktır.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞİTİMİ

BAŞVURU ŞARTLARI

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

Eğitime katılma hakkına sahip olan meslek grupları İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre eğitime katılabilecekler aşağıda belirtilmiştir. Sayılan alanlardan mezun olmayanlar eğitime kabul edilmeyecektir.

 • Mühendisler (Ziraat ve Orman Mühendisi dahil)
 • Mimarlar
 • Teknik Öğretmenler
 • Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik ve Kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar
 • Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans mezunları.

 

 

 

EĞİTİM DÖNEMLERİ TARİHLERİ

1.GRUP

Eğitim

Başlama

Bitiş

Ders Saati

Sabah Grubu

Öğleden Sonra Grubu

Akşam Grubu

Ders Çalışma Dilimi

 

Uzaktan Eğitim:

 

22.07.2013

 

 

05.08.2013

 

90

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Senkron dersler hariç belirtilen süre zarfında sizin belirleyeceğiniz zaman

 

Yüz yüze Eğitim:

 

12.08.2013

 

10.09.2013

 

90

09.00

12.00

13.30

16.30

18.00

21,00

 

Günde 3 saat

 

Uygulama Eğitimi:

16.09.2013

 

20.09.2013

 

40

 

-

 

-

 

-

Günde 8 saat

 

2.GRUP

Eğitim

Başlama

Bitiş

Ders Saati

Sabah Grubu

Öğleden Sonra Grubu

Akşam Grubu

Ders Çalışma Dilimi

 

Uzaktan Eğitim:

 

29.07.2013

 

 

16.08.2013

 

90

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Senkron dersler hariç belirtilen süre zarfında sizin belirleyeceğiniz zaman

 

Yüz yüze Eğitim:

 

19.08.2013

 

17.09.2013

 

90

09.00

12.00

13.30

16.30

18.00

21,00

 

Günde 3 saat

 

Uygulama Eğitimi:

 

23.09.2013

 

27.09.2013

40

 

-

 

-

 

-

Günde 8 saat

 

3.GRUP

Eğitim

Başlama

Bitiş

Ders Saati

Sabah Grubu

Öğleden Sonra Grubu

Akşam Grubu

Ders Çalışma Dilimi

 

Uzaktan Eğitim:

 

19.08.2013

 

02.09.2013

 

90

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Senkron dersler hariç belirtilen süre zarfında sizin belirleyeceğiniz zaman

 

Yüz yüze Eğitim:

18.09.2013

02.10.2013

 

90

09.00

14.45

-

15.00

20,45

 

Günde 3 saat

 

Uygulama Eğitimi:

19.08.2013

 

02.09.2013

 

40

 

-

 

-

 

-

Günde 8 saat

 

 

NOT: Kursu bitiren öğrenciler Bakanlığın 23 Kasım 2013’ta yapacağı İş Güvenliği C Sınıf

Uzmanlığı Sınavına katılabileceklerdir

 

(İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programına başvuru yapmak isteyenler 200,00 TL ön kayıt ücretini ödemeleri gerekmektedir. Ödemiş Olduğunuz Ön Kayıt Ücreti İadesi Yapılmayacaktır)

 

 • Eğitim ücreti: 1500TL +% 8 KDV

 

 • Konya Ticaret Odası
 • Konya Sanayi Odası
 • Konya Ticaret Borsası
 • KTO Karatay Üniversitesi mensupları
 • Yedi (7) kişi ve üzeri toplu müracaat yapan Resmi Kurumlar:  1300 TL +%8 KDV

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

Başvurular;  KARSEM (KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne şahsen veya internet üzerinden yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılan başvurularda ön kayıt ücreti dekontu da eklenecektir.

 

ADRES: Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi

No: 130 Karatay /KONYA

TELEFON: 0332 202 00 40

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞİTİMİ ESASLARI:

 

Eğitime sadece mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları başvurabilmektedir.

Uzaktan eğitim (90 saat), kesin kayıttan sonra e-posta aracılığıyla size gönderilecek olan kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Uzaktan eğitim içeriklerinin tamamının yapılması zorunludur. Uzaktan Eğitime süre olarak %90 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında devam ve içerik tamamlama zorunluluğu yerine getirilmek zorundadır. Uzaktan eğitimin %10’luk kısmı eşzamanlı (senkron) olarak internet üzerinden canlı gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yeterince hızlı internet bağlantısı ve yeterli donanımda bilgisayara sahip olmaları gerekir.

Yüz yüze eğitim (90 saat) KTO Karatay Üniversitesi Binasında Yapılacaktır. Yüz yüze eğitime %90 devam zorunludur.

Adres: Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi No:130 Karatay /KONYA

Uygulama Eğitimi (staj) (40 saat) yüz yüze eğitimin bitiminden itibaren yukarda belirtilen tarihler arasında  tamamlanacaktır. Uygulama eğitimine  %100 devam zorunludur. Lütfen yüz yüze eğitime gelmeden Uygulama Eğitimi yapacağınız yeri belirleyiniz ve işyeri SGK numarasını temin ediniz. Uygulama eğitimi yapılacak işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunması gerekir.

NOT: Uygulamalı eğitim için kendileri yer bulamayan kursiyerlere uyulama eğitimi için yer temini yapılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1- Başvuru dilekçesi: Dilekçedeki bilgiler sizinle iletişime geçmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanılacağından istenen tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında doldurunuz. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Başvuru dilekçesi için tıklayınız. Başvuru dilekçesinin aslını eğitime geldiğinizde teslim ediniz.

 

2- Diploma: Diploma ya da geçici mezuniyet belgesidir. Aslını eğitime geldiğinizde ibraz ederseniz eğitim kurumumuz “ASLI GİBİDİR” onayını yapar. Ya da noter onaylı suret getiriniz.

 

3- Nüfus kayıt örneği: Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızda ad, soyad farklılığı var ise değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği.

4- Eğitim Ücret Dekontu (Kesin kayıt aşamasında istenecektir.

 

 

ÖDEMELER:

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası ve açıklama kısmına; “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞİTİMİ” yazılarak,  KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN HESABINA YATITILACAKTIR.

BANKA ADI:  GARANTİ BANKASI KONYA ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 419

HESAP NO: 629 40 40

IBAN: TR 2600 0620 0041 9000 0629 4040 

 

BAŞVURU VE BİLGİ

AD SOYAD

E-MAİL

TELEFON

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kamil Akın        

kamil.akin@karatay.edu.tr                         

0507 213 26 87

 

Yrd. Doç Dr. Abdulkerim İlgün

abdulkerim.ilgun@karatay.edu.tr

0532 273 55 98

Dr. Osman Çetiner                            

osman.cetiner@karatay.edu.tr                         

 

0532 226 35 08

Aslı Gül Aslan                                          

asli.aslan@karatay.edu.tr                          

0332 221 7200 - 7301

0 506 664 12 45

 

 

                                                             

 İLETİŞİM:

KARSEM (KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Adres: Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/Konya

Telefon: 0332 202 00 40

E-Posta: isgkarsem@karatay.edu.tr