Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HK.

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HK.

 SAYIN ÜYEMİZ

         İlgi: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik,

         İlgide kayıtlı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan ‘'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik 8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 12 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

         Yönetmeliğin 5 nci maddesinde araçların; azami dingil ağırlıkları, azami yüklü ağırlıkları, azami genişlikleri ve azami uzunlukları belirtilmiştir.(Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. maddesi paralelinde)

         Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de araçların yüklenmesine ilişkin usuller belirtilmiştir. (Karayolları Trafik Yönetmeliği paralelinde)

         Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise Tartı Toleransı Uygulamasının esasları belirlenmiştir.

         Buna göre; tartı toleransı en çok (aracın azami yüklü ağırlığının %3.75'i+500) kilogram olarak kabul edilmiştir.

         Örnek vermek gerekirse, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram olan kamyonetlerde 3.500 x 3.75+500=631 kilogram tartı toleransı tanınacaktır.

         Azami yüklü ağırlığı 32 ton olan dört dingilli kamyonlarda 32.000x%3.75+500=1700 kilogram tolerans tanınacaktır.

         Azami yüklü ağırlığı 40 ton olan beş veya daha çok dingilli yarı römorklu araçlarda ise 40000 x %3.75+500=2000 kilogram tolerans tanınacaktır.

         Yönetmeliğin 8.maddesi ile de ‘'Boyut ölçüm toleransı uygulaması" getirilmiş ve araçların bilinen azami uzunluk ve genişliklerinin en fazla %2'si kadar fazla olabileceği esası getirilmiştir. Buna göre Römork ve Yarı Römork türündeki araçların genişlikleri ve uzunlukları da tolerans dahiline alınmıştır.

         İlgili yönetmeliğin tam metni ekte tarafınıza sunulmaktadır.

    

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hk.Yönetmelik