Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

9 ADET RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALESİ HK.

9 ADET RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALESİ HK.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden  yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 9 (dokuz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.  . 

 1 - İdarenin
a) Adresi:Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0 312.201 18 05 /287 91 77 - 0 312 287 34 49
c) Elektronik posta adresi :mta@mta.gov.tr
2 - İhale Konusu 9 (dokuz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:

Sıra No

İhale Dosya
No

Son Teklif Verme Tarih
veSaati

İli

İhale Edilecek
Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı
(ABD Doları )

Jeotermal Alan
1

2013/JA-236

31/05/2013
11:00

Afyon

Merkez-Çıkrık-Susuz ve İscehisar

15.000$

Jeotermal Alan
2

2013/JA-237

31/05/2013
11:00

Ankara

Beypazarı-Bağözü-Kuyucak

30.000$

Jeotermal Alan
3

2013/JA-238

31/05/2013
11:00

Ankara

Çamlıdere-Meşeler-Tatlak

45.000$

Jeotermal Alan
4

2013/JA-239

31/05/2013
11:00

Eskişehir

Mihalıçcık-Yarıkçı

25.000$

Jeotermal Alan
5

2013/JA-240

31/05/2013
11:00

İzmir

Aliağa-Horozgediği ve Foça-Ilıpınar

40.000$

Jeotermal Alan
6

2013/JA-241

31/05/2013
11:00

İzmir

Aliağa

40.000$

Jeotermal Alan
7

2013/JA-242

31/05/2013
11:00

Nevşehir

Acıgöl-Tepeköy

45.000$

Jeotermal Alan
8

2013/JA-243

31/05/2013
11:00

Nevşehir

Ürgüp-Ortahisar-Ayvalı

50.000$

Jeotermal Alan
9

2013/JA-244

31/05/2013
11:00

Nevşehir

Merkez

80.000$

 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü
4 - İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir 
. 

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.