Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI HK.

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI HK.

 

 

İlgi : TOBB’dan gelen 26.10.2016 tarih ve 20206 sayılı yazıya göre

 

Sayın Üyemiz;

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 19.08.2016 tarihli 29806 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun ve hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31.10.2016 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla; 26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname ile 6736 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup; üyelerimizin yapılandırma başvuruları 25.11.2016 tarihine kadar alınabilecektir. Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 Saygılarımızla

 

KONYA SANAYİ ODASI