Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

40 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUM PROJESİ MAL ALIMI İHALESİ SONUÇ TUTANAĞI

40 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUM PROJESİ MAL ALIMI İHALESİ SONUÇ TUTANAĞI


30.03.2016

16.03.2016 tarihinde saat 17.00 de dosya teslim süresi biten 40 KW Güneş Enerji Santrali Kurulum Projesi mal alımı ihalesinde sözleşme makamına;
3 teklif teslim edilmiş, katılımcıların huzurunda dosyalar açılarak değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan incelemelerde hiçbir teklifin değerlendirme dışında bırakılmamasına, 3 teklifin teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçilmesine karar verilmiştir. 
Ek-2 Teknik şartnamede gösterilen bilgiler doğrultusunda teknik ve mali değerlendirmeler yapılmış olup sonucu Ek-9 da gösterilmiştir.
Bu bağlamda; Satınalma rehberi İsteklilere Talimatlar bölümü:
“Madde 34- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün tekliflerireddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle  herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:
a.Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;
c.(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);
…..“ maddesi uyarınca 
bütün tekliflerin reddedilmesine ve ihalenin yenilenmesine,
bu kararın Mevlana Kalkınma Ajansına ve ihaleye dosya sunan isteklilere tebliğ edilmesine, 
değerlendirme komitesince karar vermiştir.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ