Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

2015 YILINI KAPSAYAN TEHLİKELİ,TIBBI VE BİTKİSEL ATIKLARIN BEYANI İÇİN SON TARİH 31 MART 2016

2015 YILINI KAPSAYAN TEHLİKELİ,TIBBI VE BİTKİSEL ATIKLARIN BEYANI İÇİN SON TARİH 31 MART 2016

 Sayın Üyemiz;

 
T.C. Konya Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün odamıza göndermiş olduğu yazıda;
 
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 30.03.2010 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 9 uncu maddesinin (g) bendinde; atık üreticilerinin  Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür hükmü yer almaktadır.
Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 2015 yılı atıklarına ilişkin beyanların tamamlanması için kullanıma açılmıştır. Sistem Mart ayı sonuna kadar kullanıma açık kalacaktır. Bu doğrultuda 2015 yılına ait tehlikeli, tıbbi ve bitkisel atıkların beyanını yapmak üzere kullanılacak olan Tehlikeli Atık Beyan Sistemine online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.
Sisteme kayıtlı firmalar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilecek; sisteme yeni kayıt olacak firmalar ise aynı adresi ( online.cevre.gov.tr ) kullanarak kullanıcı adı ve şifresi alabileceklerdir.
2015 yılı içerisinde atık üretmeyen üreticilerin de tesiste atık oluşmadığına dair beyan yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda atık üreticileri tesiste oluşan atıklara ait doldurulan Ulusal Atık Taşıma Formlarının D (yeşil) nüshasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermek, B (pembe) nüshasını tesiste 5 yıl boyunca saklamak zorundadır.
Beyan işlemlerinin süresi içinde tamamlanmaması halinde 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (g) bendi gereği 2016 yılı 12.267 TL cezai işlem yapılacaktır.
 
İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur. 
Saygılarımızla.
 
KONYA SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞI