Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

2012/9 SAYILI ATIKSU ARITMA/DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ PROJE ONAYI GENELGESİ

2012/9 SAYILI ATIKSU ARITMA/DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ PROJE ONAYI GENELGESİ

 


2005/5 sayılı "Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı Genelgesi", 2008/13 sayılı "Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi" ve 2011/2 sayılı "2006/21 sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yürürlükte kaldırılmış ve 15.03.2012 tarih ve 2012 / 9 sayılı "Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı" adıyla tek bir genelge yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atıksu arıtma/derin deniz deşarjı tesisi projelendirme işini kapsayacak şekilde ihalesini yapan ve/veya noter onaylı sözleşme yapan kurum ve kuruluşların, ihaleyi alan ya da sözleşmeye taraf proje firmalarının yeterlilik şartlarını sağlayamamaları sebebiyle yaşanacak sorunların önlenmesi için;
Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atıksu arıtma /derin deniz deşarjı tesisi projelendirme işini kapsayacak şekilde ihalesini yaparak resmi belge ile bu durumu ispatlayanların ve /veya noter onaylı sözleşmelerini ilgili onay merciine sunanların, atıksu arıtma tesisi proje onayına ilişkin iş ve işlemlerinin, 2005/5 sayılı, 2008/13 sayılı ve 2011/2 sayılı genelgeler kapsamında değerlendirilmesi hususu bilgilerinize sunulur.
 

 

 

2012/9 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi