Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

01 EKİM 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

01 EKİM 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

“01 EKİM 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ”

 

 

Sayın Üyemiz;

 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelikte; TTK’nın 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik uyarınca Şirketler açısından zorunluluk 01 Ekim 2013 tarihinde başlayacaktır.

 

Yönetmeliğin 11’inci maddesinde internet sitesinin teknik ve güvenlik kriterleri belirlenmiştir. Şirketler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının Yönetmelik ve Kanunun 1524’üncü madde hükümlerine uygunluğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

 

Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI