Temsilciliklerimiz

1.      DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Temsilciliği

2.      TPE - Türk Patent Enstitüsü Temsilciliği

3.      BİST-Borsa İstanbul Temsilciliği

4.      İTO Yan Sanayi Borsası Temsilciliği

5.      KGF - Kredi Garanti Fonu Konya Şubesi