Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Ülkemizde hali hazırda çalışmakta olan ve iş gücüne dahil olacak bireylerin niteliklerini standardize etmek, nitelikli işgücünü haritalandırmak ve buna bağlı olarak verimli kaynak tüketimi ve kaliteli üretim konularında endüstrinin kapasitesini artırmak amacıyla “Ulusal Meslek Standartları”( https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432 ) ve bu standartlara bağlı olarak “Ulusal Yeterlilik” ( https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama )ler hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.05.2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlamış, zaman içerisinde yayımlanan diğer tebliğler ile zorunluluk kapsamı 143 mesleğe ulaşmıştır.

Belge alınması zorunlu olan meslekler listesine ulaşmak için tıklayınız: https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Bu kapsamda söz konusu listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Mesleklerin zorunlu hale getirildiği her tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz kişilerin çalıştırılmasının iş müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Kapsamı

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesini almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik şartı aranmaz.

İlgili kanuna göre:

  • Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler,
  • UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler,
  • Çıraklık ve Kalfalık belgeleri Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmemektedir.

Belge zorunluluğu getirilen meslekler için Odamız bünyesinde belgelendirme faaliyetleri yürütülecektir, yetki alma çalışmaları devam etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgi almak isteyen üyelerimizin aşağıdaki iletişim bilgileriyle tarafımıza veya Mesleki Yeterlilik Kurumuna ulaşmasını rica ederiz.

Konya Sanayi Odası

 

Telefon:+90 (332) 5033777

Faks:+90 (332) 503 3888

E-Posta:bilgi@ahiturk.com.tr

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Telefon:+90 (312) 458 20 00

Faks:+90 (312) 428 72 07

E-Posta:myk@myk.gov.tr