Ekspertiz Raporu

Ülkemizin ithalat, ihracat, gümrük ve teşvik mevzuatına ilişkin çeşitli işlemler sırasında firmalarımızdan, çeşitli konularda bazı durum tespitleri istenmekte ve bu tespitlerin Odamızca yapılarak rapor düzenlenmesi talep edilmektedir.

Gerek Odamızda kadrolu olarak çalışan gerekse Odamız bilirkişi ve eksper listelerinde yer alan eksperler tarafından düzenlenen bu raporlar, Odamızca onaylandıktan sonra ilgili firmaya verilmektedir.

  Bu rapor, Odamızdan her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret mukabili alınmaktadır.