Hafta Sonları Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında

Sayın Üyemiz;

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 30.11.2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla İlgi Genelge ekinde belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. (Genelge Eki Liste)

ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hafta içi ve Hafta sonu

  • Kısıtlamalar süresince Üretim, imalat ve tedarik zinciri içerisinde bulunan      işyerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaftır.
  • Konya Valiliği ile yapılan görüşmeler neticesinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu zamanlarda tüm işletmelerimiz;
    • Vergi levhası veya sanayi sicil belgesi fotokopisi
    • Firma personel listesi(TC kimlik no’lu ve firma tarafından kaşeli)
    • Veya BAĞKUR belgesi

ile çalışmalarına devam edebileceklerdir. Belirtilen belgelerin servis araçlarında hazır bulundurulması, güvenlik birimlerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Servis aracı dışında ise aynı belgelerin her araç için hazır bulundurulması gerekmektedir.

  • İnşaat sektöründe yer alan firmalarımız da aynı usulle çalışabilecektir.

Bilgilerinizle rica ederiz.

Saygılarımızla           

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı