Hafta Sonları Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında

Sayın Üyelerimiz;

18.11.2020 Tarih ve 110 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Üretim, imalat ve tedarik zinciri içerisinde bulunan kuruluş, işletme ve iş yerleri bu kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den, 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, takip eden hafta sonlarında da aynı şekilde devam edilecektir.

ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

·Kısıtlama süresince Üretim, imalat ve tedarik zinciri içerisinde bulunan işyerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaftır.

·Konya Valiliği ile yapılan görüşmeler neticesinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu zamanlarda tüm işletmelerimiz;

o   Vergi levhası veya sanayi sicil belgesi fotokopisi

o   Firma personel listesi(TC kimlik no’lu ve firma tarafından kaşeli ve imzalı)

o   Veya BAĞKUR belgesi

ile çalışmalarına devam edebileceklerdir. Belirtilen belgelerin servis araçlarında hazır bulundurulması, güvenlik birimlerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Servis aracı dışında ise aynı belgelerin her araç için hazır bulundurulması gerekmektedir.

·İnşaat sektöründe yer alan firmalarımız da aynı usulle çalışabilecektir.

·İşletmelerimizde çalışan çıraklar e-devlet üzerinden alacakları durumunu gösterir belge ile çalışabileceklerdir.

·20 yaş altı ve   65 yaşı üzerindeki çalışanlar ve işyeri sahipleri işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz ederek çalışabileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,           

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI