VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü İçin Belirlenen Süreler Uzatılmıştır

Sayın Üyemiz;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Türkiye Odalar ve Bordalar Birliği tarafından yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

 

Veri Sorumluları Başlama

Başlama Tarihi

Son Tarih

Uzatılan Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

31.03.2021