Covid-19 Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Hastalık Hali Kabul Edildi

Sayın Üyemiz;

Covid-19 salgınından etkilenen 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanların sosyal güvenlik mevzuatındaki karşılığının ne olması gerektiği hususunda son noktayı SGK yayımladığı 07.05.2020 tarihli 2020/12 sayılı koronavirüs (covid-19) konulu Genelge ile koymuş oldu.

Genelge ile; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtilerek söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede çalışanların maruz kaldığı bu olay 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun açılarından iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul görmeyecek olup, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile bidirimi de söz konusu olmayacaktır.

Bahse konu salgına maruz kalan sigortalının geçirdiği olay kısa vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 15’inci maddesi çerçevesinde hastalık sigortası olarak kabul edilecek, bu nedenle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya istirahatli olduğu sürelerde 3. Günden başlamak üzere SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, işverenlerin bu durumda raporlu olan işçilerine daha önceden yaptıkları gibi bu salgın nedeniyle raporlu olunan günler için işyerinde çalışılmadığına dair bildirim yapmaları gerekmektedir.

Sağlık hizmeti sunucuları da (hastaneler) buna maruz kalan kişiler için iş kazası veya meslek hastalığı olarak değil hastalık vakası olarak provizyon girişi yapacaklardır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar