Hayatboyu Öğrenme Programı Hibe Hk.

 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Kasım 2006 tarih ve 1720 / 2006 / EC sayılı kararıyla oluşturulan Hayatboyu öğrenme programı içerisinde yer alan “Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri”, hayatboyu öğrenme konusunda Avrupa düzeyinde politika geliştirilmesini ve işbirliğinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

2010 – 2011 akademik yılı ikinci dönem Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretler, katılımcılara ziyaret konusuyla ilgili diğer ülkelerdeki uygulamaları gözlemleme ve fikir ve bilgi alışverişinde bulunma imkânı sunmaktadır.

Ziyaretler AB ve EFTA üyesi ülkelere, 1 Mart 2011 – 30 Haziran 2011 tarihleri arasında en az üç, en fazla beş iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Bu program çerçevesinde düzenlenecek çalışma ziyaretleri için katılımcı başına 1,304 Avroya kadar destek sağlanacaktır.

Başvuruda bulunanların 2007 /08 öğretim yılını takip eden yıllarda gerçekleştirilen bir çalışma gezisine katılmamış ve profillerinin düzenlenecek çalışma gezisinin konusuyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan küçük ve orta ölçekli işletme yöneticileri, Ticaret ve / veya Sanayi Odaları temsilcileri ve şirketlerin eğitim uzmanlarıyla insan kaynakları yöneticileri programa başvurabilmektedir.

Başvuru için http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ adresinden başvuru formunun online olarak doldurulması gerekmektedir. Online doldurulan formun üç nüsha çıktısı alınarak hem başvuru sahibi hem de kendi kurum amiri tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra;

 

-          Başvuru sahibinin kurumundan, başvuranın resmi görevinin ve statüsünün ne olduğunu da içeren ve amiri tarafından imzalanan üst yazı,

-          Europass formatında hazırlanmış olan özgeçmiş,

-          Yabancı dil yeterlilik belgesi

İle birlikte en geç 15 Ekim 2010 tarihine kadar postaya verilmesi veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programalrı Merkezi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi gerekmektedir.