Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi Açıklandı

  

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

 

AÇIKLANDI

 

 

Sayın Üyemiz,

 

İmalat sanayinin milli gelir içindeki payını 2023 yılına kadar yüzde 16,5’dan yüzde 21’e çıkarmayı hedefleyen Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yayınlanmıştır.

 

11. Kalkınma Planı'nda da yer alan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı da resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçleri yönetimi, alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edecek bir model geliştirilmiştir. Programla desteklenecek yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacaktır.

 

Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemi devreye girecektir. Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yer alacak makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler listesi açıklanmıştır.

 

Türkiye’nin ihtiyacı olan birçok alana yönelik strateji geliştiren programları bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

·         2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ 

https://www.sanayi.gov.tr/strateji2023/sts-ktp.pdf

·         2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ SUNUMU

https://www.sanayi.gov.tr/strateji2023/2023-STS-1.pdf

·      TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-7.htm

·      ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-6.htm 

Files