ÇED – ÇEVRE İZİN VE LİSANSI HAKKINDA DUYURU

ÇED – ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

HAKKINDA DUYURU

 

İlgi : Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı.

 

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgi’de kayıtlı yazısında; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı kanunun “Çevresel Etki Değerlendirilmesi” başlıklı 10.maddesinde “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” hükmü ile yine aynı kanunun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11.maddesinde “Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.” hükmü mevcuttur denilmektedir.

 

Bu itibarla; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve mer-i mevzuat çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılacak denetimlerde herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamanız için gerekli izinlerin alınması hususunu hatırlatır, saygılar sunarız.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI