YILLIK İŞLETME CETVELİ

Sayın Üyemiz ;

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden odamıza gelen yazıda Sanayi Sicil belgesi alan işletmelerin 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5.maddesi gereğinde her yıl takvim yılı başından itibaren 4 Ay (Ocak-Şubat-Mart-Nisan)içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri ihtiva eden "YILLIK İŞLETME CETVELİNİ" Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne verilmesi gerektiği belirtilmiştir.Yıllık işletme cetvelini zamanında Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne vermeyen işletmeler her yıl yeniden değerlendirme oranında artan idari para cezasına maruz kalacak olup,2 yıl üstüste yıllık işletme cetvelini vermeyen kuruluşların sanayi sicil belgeleri iptal edilecektir.
Ayrıca 12 OCak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Sicil (SGM2008/2) Tebliği'nin geçici 1.maddesi gereğince ,hali hazırdabirden fazla üretim yeri olan sanayi işletmelerinin farklı adreslerde faaliyette bulunan her üretim yeri için ayrı sanayi sicil belgesi düzenlenecektir.

Bu nedenle siz  değerli sanayicilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermenizi rica eder,hayırlı işler dileriz.