VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Sayın Üyemiz ;

 

 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan odamıza gelen 11.02.2008 tarih ve: B.07.1.GİB.4.42.17.01 İLT-1/11 sayılı yazıda ;

 

“Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın mükelleflere yüksek kalitede hizmet sunmak ve vergi ile ilgili yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sağlamak için gerekli çözümler üretmenin yanında vergi mevzuatında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmeyi temel amaç edinmiştir.

Bilindiği üzere; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ilişkin Seri A, 1 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği’nin Birinci Kısım Üçüncü Bölümünün “II. Ödeme Şekli” başlıklı bölümünde, “… 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresinde verilecek Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri üzerine tahakkuk edecek kurumlar vergisi ile kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici verginin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten sonra kanuni süresinde ödemeleri gereken kurumlar vergisi ile geçici vergilerinin nakden veya çekle tahsilatı vergi dairesi veznelerince yapılmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, 6183 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin Bakanlığa vermiş olduğu yetki kullanılarak; 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresinde verilecek Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri üzerine tahakkuk edecek kurumlar vergisi ile kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici verginin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine Konya il merkezinde bulunan ve vergi tahsil yetkisi verilen bankalar veya katılım bankalarına yatırmaları gerekmektedir. “ denilmektedir.

 

 

Tahsile yetkili bankalar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

Tahsile Yetkili Bankalar

Ziraat Bankası

Denizbank

Türkiye Halk Bankası

Tekstilbank

Türkiye İş Bankası

Anadolubank

Yapı Kredi Bankası

HSBC Bank

Akbank

Oyakbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Alternatifbank

Türkiye Garanti Bankası

Türkishbank

Şekerbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Fortisbank

Asya Katılım Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Finansbank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Tefkenbank