SANAYİCİ POPÜLİZM İSTEMİYOR

Konya Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ahmet Şekeroğlu, sanayicinin 2005 yılı beklentilerini açıkladı. KSO Başkanı Şekeroğlu, büyüme ve istikrarın sürekli biçimde arttırılmasının yolunun sınai yatırımların hız kazanmasından geçtiğine dikkat çekerek, “Mevcut istikrar ortamı, popülist yaklaşımlara feda edilmesin”dedi. 2005 YILI BEKLENTİLERİ: 1. Avrupa Birliğine tam üyelik için müzakere tarihinin alınması ile birlikte güven ortamına önemli katkı sağlanmış olup, doğrudan yabancı sermaye girişinde önemli artış beklenmektedir. 2. Mevcut istikrar programı popülist yaklaşımlara feda edilmeden uygulanmalıdır. Kamu maliyesinin gereksiz harcamalardan uzak tutulması zorunludur. 3. Büyümenin ve istihdamın sürekli bir biçimde artırılması, sınai yatırımların hız kazanması ile mümkün olabilir. 4. Sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında toplanmalıdır. 5. Vergi sisteminin gözden geçirilmesi, istikrarsız bir yapı arz eden vergi oranlarının düşürülmesi önemli olacaktır. 6. Teşvik sistemi bölge ve sektörler itibariyle yeniden yapılandırılmalıdır. 7. Reel faiz hadleri kademeli olarak enflasyon hedeflerine uygun olarak düşürülmeli, dünyada geçerli faiz hadlerine yakın bir seviyede tutulmalıdır. 8. İhracat artışının sürekli kılınabilmesi için girdi maliyetlerinin vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile enerji girdileri nedeniyle artmasının önüne geçilmelidir. 9. Altyapı yatırımlarına hız verilmelidir. Bu alanda liman, demiryolu, karayolu ve havalimanları yatırımları üzerinde durulmalıdır. Yapılacak yatırımlar kamu kaynakları yerine yap-işlet-devret veya yap–işlet modelleri gibi yöntemlerle özel sektöre açılmalıdır. 10. Özelleştirme 2005 yılında tamamlanmalı ve kamu işletmeciliği tarihe karışmalıdır. 11. Sınai yatırımların finansmanında en önemli konuların başında, sermaye piyasası ve bölgesel menkul kıymetler borsalarının geliştirilmesi gelmektedir. 12. Kamu bürokrasinin yeniden yapılandırılması bir proje olarak ele alınmalıdır. Her vatandaşın ödediği vergiler karşılığında kaliteli hizmet alma hakkı vardır. 13-Devlet küçülmelidir. (KSO BASIN BÜROSU)