T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU e-BİLDİRGE PROJE UYGULAMASI

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 79 uncu maddesine 5073 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra gereğince Kurum Yönetim Kurulunca alınan karara göre sekiz ve daha fazla sigortalı çalıştıran Kamu ve Özel Sektör İşverenleri 01.05.2004 tarihinden itibaren AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ’ni (Aylık Sigorta Prim Bildirgesi, Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu ve Dört Aylık Sigorta Prim Bordrosunun birleştirilmiş hali) yasal süresi içerisinde internet ortamında “www.ssk.gov.tr” adresindeki e-BİLDİRGE menüsünden e-BİLDİRGE kılavuzundaki açıklamalar doğrultusunda Kuruma göndermeleri zorunludur. Bu yükümlülüklerini yasal süre içerisinde yerine getirmeyen işverenler hakkında, söz konusu belgeyi kağıt olarak yasal süre içerisinde verseler dahi 506 sayılı kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre İdari Para Cezası müeyyidesi uygulanacaktır. Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu olarak veya kendi istekleri ile internet ortamında Kuruma gönderen işverenler 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki “İŞYERİNE BELGE ASMA” hükümlülüklerini Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderdiği tarih ve saati gösteren, kendi bilgisayarlarından alınan yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi) işyerlerine Kuruma onaylattırılmasına gerek görmeden asmak suretiyle yerine getireceklerdir. Yedi ve daha az sigortalı çalışan işverenler ise Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresinde kağıt ortamında düzenleyerek Kuruma verebilecekleri gibi istedikleri takdirde internet üzerinden de gönderebileceklerdir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu olarak internet üzerinden Kuruma göndermeleri gereken işverenler ile zorunlu olmayıp da kendi istekleri ile göndermek isteyen işverenler “e-Bildirge Hizmetleri Internet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”nun tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurarak işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. e-BİLDİRGENİN İŞVERENLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR a- İşverenler Sigorta İl Müdürlüğüne gitmeden, posta masrafı ödemeden, strese girmeden AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİNİ ofisinden, evinden, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden internet ortamında Kuruma göndermek suretiyle zamandan ve işgücünden tasarruf sağlayacaktır. b- İşyerleri tahsilat ve tahakkuk bilgilerini öğrenme ve geçmiş borçlarını izleme imkanına kavuşacaktır. c- Prim ödemelerini otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecektir. d- Borcu bulunmayan işverenler ilgili makamlara ibraz etmek üzere borçlarının bulunmadığına ilişkin yazıyı kısa sürede alabilecektir.