3 PROJESİ KABUL EDİLEN KSO, ZORU BAŞARDI

Konya Sanayi Odası, istihdamı artırmaya yönelik olarak Avrupa Birliği’ne başvurduğu 3 projesinin kabul edilmesinin sevincini yaşıyor. Projelerine fon desteği almanın kendilerini sevindirdiğini ifade eden Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, “AB tarafından Türkiye’ye verilen MEGEP ve İş-Kur projeleriyle ilgili odamızın 3 projesinin kabul görmesi sevindirici bir gelişme olmakla birlikte temel amacımız sanayicimize bu kültürü kazandırmaktır. Odamızın ürettiği Mesleki Eğitimin Geliştirilmesiyle ilgili 2 projemiz, 1 projemizde İş-Kur olmak üzere toplamda 3 projemiz kabul edildi.”dedi. Projeler hakkında bilgi veren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, daha sonra şunları söyledi: “Konya Bölgesi İş Yaşamında Bilişim Teknolojisi Kullanımının Yaygınlaştırılması, İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılması, Çalışanların Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi ve Sertifikalandırılması Projesi olmak üzere Konya Bilişim Merkezi projesi; Avrupa Birliği, “Aktif İş Piyasası Stratejisi” hibe programı kapsamında kamu ve özel sektör girişimleri teşvik edilerek yerel düzeyde istihdamın artmasına katkı sağlanmasını hedefleyen 600 bin euro maliyeti olan odamızın hazırlayıp geliştirdiği projelerdir. Bu proje; Konya da faaliyet gösteren başta Konya Sanayi Odası üyesi işyerleri ile KOBİ’lerde çalışanların, özellikle işe yeni girmiş olanların ve İŞKUR’a iş başvurusunda bulunmuş işsizlerden bilgisayar bilgi ve becerisi yeterli olmayan ancak bunları geliştirmesi halinde iş bulma şansı artacak olanların, temel bilgisayar kullanma bilgi ve becerilerini Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) eğitim uygulamaları ile geliştirmelerine yardımcı olmayı ve sertifika sınavı uygulamaları ile edindikleri bilgi ve becerilerini belgelendirmelerine destek vermeyi hedeflemektedir. Konya Sanayi Odası bünyesinde proje uygulamaları için 20 kişilik bir bilgi ve iletişim teknolojileri sınıfının kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 10 dönem yapılacak eğitimle toplam 200 kişi 12 aylık bir süre içinde, nitelikli ve sertifikalı kalifiye elemanlar olarak işgücü piyasasına katılacak, nihai olarak ta genel istihdamın artmasına katkıda bulunulacaktır. Proje kapsamında KSO bünyesinde oluşturulacak bilgi ve iletişim teknolojileri sınıfında gerek donanım gerekse de yazılım olarak günümüz teknolojisi en üst seviyelerde kullanılacaktır. Eğitim programı, farklı bilgi beceri ve kavrama özelliklerine sahip bireylerin kendilerine özgü kavrama ve öğrenme hızlarına, özelliklerine göre öğrenebilecekleri eğitim teknolojisi yazılımları ile gerçekleştirilecektir. Modüler bir müfredata sahip olarak, öğrenci merkezli yaklaşım ve yaparak öğrenme ilkesi kullanılarak ve uluslararası kalite güvencesi ile ECDL Türkiye de mesleki eğitim ve öğrenim sisteminde bir model olarak kullanılmak üzere uygulanacaktır. KBM (Konya Bilişim Merkezi) eğitim programını tamamlayan kursiyerleri uluslarası geçerliği olan bir sınava tabi tutarak sertifikalandıracaktır. Sertifikalar Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliği olan, Avrupa Birliği Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (European Computer Driving Licence / ECDL) ECDL-F kuruluşu tarafından kontrol edilerek başarılı olanlara verilecektir. ECDL ilgilinin Bilgi Teknolojisindeki (BT) temel seviyesini ve öğrenilen farklı bilgisayar becerilerini listeler. Bu sertifika uluslar arası alanda tanınmaktadır. Uluslarası organizasyonlar, kuruluşlar tarafından iş arayanlarda Temel Bilgi Teknolojisi gereksinimi olarak belirlenmiştir. Büyük çok uluslu şirketler bu ehliyete, sertifikaya adapte olmuşlardır. Performans noktası gibi saptadıkları bu sertifikayı çalışanlarından beklemektedirler. (KSO BASIN BÜROSU)