TÜRKİYE PROJE ÜRETMEYİ ÖĞRENMELİ

Türkiye’nin uluslar arası projeler konusunda yeterli seviyeyi yakalayamadığını ve kaçırdığı fırsatların büyük olduğunu belirten Eğitim Semineri’nde konuşan Dünya Bankası Proje ödülünü kazanan tek danışman olan Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktoru Ümit Özcan, ülkemize gelen paraların iyi değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Proje üretilmesi konusunda çağrıda bulunan Özcan, “Türkiye’ye çok yerden para geliyor ve biz bu paraları kullanmayı bilmiyoruz. Bu kaynak iyi değerlendirilmeli ve biz bu paraları ülkemize getirmeliyiz.”dedi. Konya Sanayi Odası ve KOSGEB Konya İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Uluslar arası Finansman Kaynaklarını Kullanmaya Yönelik Projeler ve Proje Hazırlama Teknikleri’ konulu eğitim programı Konya Sanayi Odası’nda yapıldı. Eğitim Semineri’nde konuşan Dünya Bankası Proje ödülünü kazanan tek danışman olan Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktoru Ümit Özcan, “Türkiye’de proje yapmayı bilmiyoruz ve proje yapma yeteneğine sahip değiliz. Avrupa Birliği’ne uyum sürecine baktığınız zaman Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi bir çok ülkenin gerçekte bu projelerle AB’den alabileceği uyum süreci hibe programlarından olağanüstü yararlandığını biliyoruz. Bunlardan yararlanabilmenin tek koşulu bir proje başvurusunda bulunmuş olmak. Türkiye’nin bu anlamda proje yapma yeteneğinin olmaması bizim bu programlardan yeterince yararlanmamızın önünü kapatıyor.”dedi. Uluslararası proje yapılması için çağrıda bulunan Özcan, KOSGEB tarafından böyle bir eğitimi vermek için görevlendirildiğini ve bu eğitimi bugüne kadar 9 ilde verdiklerini açıkladı. Bir proje nasıl yapılır mantığını kendi yapılağeliş kurallarına göre katılımcılara öğretmeye çalıştığına değinen Özcan, “Konya’da bu hibelerden yararlanmaya başlayacaktır. Biz proje ürettikçe hibe için gönderilen para miktarı artıyor. 2004 yılı için aktif iş gücü programlarında 32 milyon euro vardı, 2005 yılında bunun 45 milyon euronun altına düşmemesi gerekiyor. Bunu iyi değerlendirmiliyiz. Bu eğitimin verildiği her yerde birer proje örneği üretiyorlar, ürettikleri projeler hayata dönük projeler hazırlanıyor. Eğitim sayesinde öğretilmiş projeler örnek projeler oluyor. Bu arkadaşlar proje yapma yeteneğine sahip oluyor. “şeklinde konuştu. Özcan, eğitimin hedefinin ülkemize yönelik açılmış olan finansal imkanlardan özellikle hibe nitelikli kaynaklardan yararlanabilmenin ön koşulu olan “projelendirme” süreci bilgilerinin ve proje hazırlama teknikleri ile uygulama becerilerinin katılımcılara kazandırılması olduğunu vurguladı. 2 gün teorik, 2 gün ise doğrudan uygulamalı olan toplam 4 günlük eğitim süresince katılımcılara “ Proje Konusunun Seçimi ve Proje Uygunluk Kriterleri, Proje Hazırlama Esasları, Proje Fikrinin Oluşturulma Süreci, Proje Dokümanlarının Niteliği, Proje Konuları ve Kriterleri, Mali ve Teknik Yardım Alınabilecek Kuruluşlar, Projelerde Finansman Öncelikli Konular, Hibeler ve Finansman Kaynakları Konusunda Bilgilenme Kanalları” konularında eğitim verildi. (KSO BASIN MÜŞAVİRLİĞİ)