KOBİ’LER DEMİRYOLU SEVKİYATINDA SIKINTI YAŞIYOR

Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, “Konya’daki demiryolunun iki ayrı bölgeye ait olması KOBİ’leri mal sevkiyatlarında sıkıntıya düşürmektedir” dedi. Konya’nın tam göbeğinde demiryolunun bir kısmının Afyon, bir kısmının da Adana bölgesi sınırları içerisinde yer almasının KOBİ’lerin mal sevkiyatlarında ciddi sorunlar yaşanmasına neden olduğunu belirten KSO Başkanı Ahmet Şekeroğlu, “Yükleme-indirme-boşaltma merkezinin olmayışı, Konya’nın yetkisi dışında olan bu durumun Afyon’un mu, yoksa Adana’nın mı, problemi kimin tarafından çözüleceği meçhul. Ana sorun Mersin Limanı sevkiyatı yapan KOBİ’lerin Konya’ya demiryolu bağlantısının bir an öce yapılması. Bürokratik işlemlerin acilen çözüme kavuşturularak, Konya’nın ihracatında KOBİ’ler için büyük yük olan demiryolu bağlantısına kavuşturulması. Ancak Konya’nın menfaatlerini koruma adına net bir adım ortaya konamamaktadır.”diye konuştu. DEMİRYOLU YÜK SINIRLAMASI KOBİ’LERİ KÖTÜ YÖNDE ETKİLEDİ Demiryollarında yük sınırlaması getirilmesi nedeniyle belli yüklerin bu şekilde taşınma yolunun kapanmasının Konyalı sanayicileri doğrudan etkilediğini ifade eden Şekeroğlu, “Konya gibi bağrında 32 bin KOBİ’yi barındıran bir sanayi şehrinin öncelikli ihtiyaçlarından olan ucuz ve hızlı bir taşıma sistemi ancak tren yolu vasıtasıyla sağlanabilecektir. Bu anlamda, var olan altyapının gözden geçirilmesi konusu da öncelikli olmak kaydıyla konuya el atılması önemli bir husustur. Adana-Mersin-Konya-Ankara hattıyla ülkenin Kuzey ve Güneyinin birbirine bağlanması hayati önem arzetmektedir. Konya’nın özellikle Mersin ve bağlantılı limanlara güvenilir bir demiryolu hattıyla bağlanması sadece Konya açısından değil, İç Anadolu’nun diğer illerinin de Kuzey ve Güneye güvenli bir yolla bağlanması anlamına gelecektir. Böylece, denizyolu ve demiryolunun bağlantısı gerçekleşmiş olacaktır.”şeklinde konuştu. YÜK SINIRLAMASI KONUSUNDA ADIM ATILMALIDIR Konya sanayisinin ihracat hedeflerini tutturma yolunda son dönemde sarf ettiği çabalara destek olunması gerektiğini belirten Şekeroğlu, daha sonra şunları söyledi: “Ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olan ulaştırma sektörü ihmal edilmeden, yük tahdidiyle iyice su yüzüne çıkan sorunlara çözüm bulma yönünde adımlar atılmalıdır. Bu problemi bir fırsat olarak değerlendirmekle ilgililer konuya kökten çözüm bulma imkanına kavuşacaklardır. Yıllardır dile getirdiğimiz kaygılarımızın giderilmesi Konya ve bölge ekonomisinin olduğu kadar, ülke ekonomisinin de bir gereksinimidir. Bu sayede Konya bağlantılı demiryollarının bakımları gerçekleştirilirken, diğer yandan hızlı tren uygulamasına da geçilmelidir. Yapılacak yatırımın en kısa zamanda ekonomiye döneceği açık bir husustur. Ülkenin kaynaklarının heba edilmemesi anlamında konuya çözüm bulunması sanayicilerin de bir dileğidir.” (KSO BASIN MÜŞAVİRLİĞİ)