KSO’DAN SANAYİCİLERE AB UYARISI

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, sanayici ve işadamlarına AB uyarısında bulunarak, “Türkiye 17 Aralık’ta müzakerelerin başlaması için yoğun bir çaba içerisine girmiştir. Bu süreçte sanayi ve işadamlarımız da AB’ye kendilerini hazırlamalı ve işletmelerini de bu uyuma geçirmeleri gerekir. Bir an önce üretim, istihdam, planlama konusunda AB standartlarına geçerek, kurumsallaşması şart.”dedi. Hükümetin raporda öngörüldüğü gibi, Nisan 2005 tarihine kadar hazırlıkların çerçevesini oluşturmasını beklediklerini ifade eden Şekeroğlu, “Müzakere sürecinin gerektirdiği hazırlıklar, şüphesiz öncelikle ülkemizi ilgilendirmektedir. Aralık ayında da olumlu kararın çıkması için, içinde bulunduğumuz olumlu ortam kesinlikle iyi kullanılmalıdır” diye konuştu. AB ilerleme raporunun aynı zamanda sanayici ve işadamlarına mesajlar içerdiğine işaret eden Şekeroğlu, “”Müzakereler başladıktan sonra üyelik belki 10 belki de 15 yıl sonra gerçekleşebilecektir. Hal böyleyken, ‘üyelik gerçekleşecek ve sanayicimiz işyerlerinin kapısına kilit vuracak’ tartışması gereksiz bir tartışmadır. Zira, önümüzde uzunca bir süre vardır ve bu süre zarfında eksikliklerimizi giderme yolunda adım atma imkanına sahibiz.”dedi. Bundan sonra süreci iyi değerlendirebilen sanayicilerin AB’yle birlikte dünya şirketi olma kapılarını sonuna kadar aralayacağını ifade eden Şekeroğlu, “Bu geçiş döneminde süreyi pozitif değerlendirebilen sanayici ve işadamları AB’den en yüksek düzeyde istifade edebilecektir. Bu süreçten sonra karlılık oranlarında da yükselme görülecektir. Yapısal reformlar tamamlandığı ölçüde Türkiye, kuralların ve kurumların hakim olduğu, eşit şartlarda rekabete dayalı, düzgün işleyen, rekabetçi bir piyasa ekonomisi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Şimdi biz bu potansiyeli, daha sağlam bir kurumlar ve kurallar bütünüyle birleştirmek istiyoruz. Avrupa Birliği sürecine de, bu açıdan bakıyoruz. Bu süreç aslında yeni ve kapsamlı bir değişim projesidir. Artık herkesin AB sistematiğine kilitlenmesi gerekir” dedi. AB’nin şart koştuğu kalite ve işletme anlayışı bakımından Türk sanayicisi ve işletmecisinin belli sorunları bulunduğunu ifade eden Başkan Şekeroğlu, “Bugün AB’ne girmiş olsak belli sektörlerimiz başarılı olabilecekken bazı sektörlerde derin yaralar açılacağı da aşikardır. Türkiye, bir yandan AB’nin ekonomik kriterlerini yerine getirirken, öte yandan da sanayici ve işadamlarımızın da bu yeni duruma kendilerini hazırlamaları gerekir. Örneğin düşük enflasyonla yaşamayı da öğrenmelidirler. Enflasyonun düşük olması, sanayici ve iş adamlarımızın daha verimli yol ve yöntemleri bulmalarını şart koşmaktadır. Çünkü, düşük enflasyon düşük kar marjı anlamına gelecektir. Sanayimizin AB ile tam rekabete henüz hazır olmadığını kabul etmekle birlikte, belli sektörlerde iyi durumda olduğumuzu da ifade etmemiz gerekmektedir. Konya sanayisi özellikle otomotiv, gıda ve makine üretimi konularında oldukça iyidir. Belli gümrük sıkıntılarına ve eksik rekabete rağmen bugün AB ülkelerine ihracat yapan sanayicimiz, üyelikle beraber bazı engellerin kalkmasıyla çok daha avantajlı hale gelecektir.”şeklinde konuştu. Konya Sanayi Odası olarak, AB sürecinde yıllardır hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Şekeroğlu, daha sonra şunları söyledi: “Sanayicimizin AB’nin isteklerini ve AB şartlarını öğrenme bakımından ciddi adımlar atması gerektiğini biz uzunca bir süreden beri söylemekteyiz. Önümüzdeki uzun dönemi kendi yapısal sorunlarımızla mücadele için geçirirsek, AB’nin olumsuz olabilecek etkilerini olumluya çevirebiliriz. KSO olarak, Türkiye-AB ilişkilerinin bu dönüm noktasında, projelerimizi üyelerimizin ve halkımızın istifadesine sunacağız. Bünyemizde oluşturduğumuz Avrupa Bilgi Merkezi’miz aracılığıyla Türkiye’nin bu önemli hedefinin gerçekleştirilmesini ve Hükümetimizin girişimlerini, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de desteklemeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu anlamda, Odamız bünyesinde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Avrupa Bilgi Merkezi zaten bu amaç için atılmış bir adımdı. Sanayicilerimizi, AB’yi tanımak ve atmaları gereken adımların neler olduğunu öğrenmek için bize müracaat etmeye çağırıyoruz. Merkez, bu alanda çok önemli bir boşluğu doldurmakta, sanayici ve iş adamlarımıza çok değerli bilgiler sunmaktadır. Ancak, bilgilendirme konusuna daha fazla önem verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. O sayede gerekli tedbirleri alma fırsatını yakalayabiliriz. Şu andaki göstergeler AB üyeliğinin lehimize olduğu, ortaya çıkabilecek belli risklerinse şimdiden atılacak adımlarla bertaraf edilebileceği yönündedir. Umuyoruz ki AB üyeliği Türkiye için olduğu kadar Konya sanayii açsından da oldukça önemli avantajlar getirerek yeni açılımlara sebep olacaktır.” (KSO BASIN MÜŞAVİRLİĞİ)