TÜRKİYE AB ÖDEVİ’NE İYİ HAZIRLANMALI

Konya Sanayi Odası, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda önemli dönüm noktalarından olan İlerleme Raporu sonrası olası gelişmeleri irdelemek, gündemimizi yoğun olarak dolduran güncel AB-Türkiye ilişkilerini konunun uzmanları ile incelemek ve bazılarından sanayicilerimizin de yararlanabileceği Türkiye’ye yönelik topluluk programlarını gözden geçirmek üzere, Mersin AB Bilgi Bürosu ile ortaklaşa konferans düzenledi. Konya Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve oturum başkanlığını 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Yaşar Tınar’ın yaptığı programa konuşmacı olarak 9 Eylül Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden Sevinç Atabey katıldı. Konferansın açılışında konuşan Avrupa Bilgi Merkezi Genel Koordinatörü Selçuk Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.Dr.Şaban Çalış, İlerleme Raporu sonrası Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinin detaylı olarak ele alınacağını söyledi. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ‘Beşikten mezara kadar herkesin bilmesi gereken konuları kapsadığını ifade eden Doç.Dr. Şaban Çalış, “Türkiye tarihsel bir dönem yaşıyor. 1959 yılından bu tarafa AB-Türkiye ilişkilerinde temellerin 1963 yılında atıldı. 45 yıllık Türkiye ile AB ilişkileri hep birbirini idare eden mantıkla gelmiştir. 6 Ekim 2004 tarihinde açıklanan Komisyonun görüşleri idare edilemeyecek bir vaziyete gelen tarihsel öneme sahip bir nokta olarak görüyorum.”dedi. ‘İlerleme Raporu Sonrası AB-Türkiye İlişkileri’ ni anlatan 9 Eylül Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, AB üyelik sürecinde Türk toplumunun AB’yle ilgili bilgilerinin artırılması gerektiğini ve AB’nin daha iyi anlaşılması için bilgi sahibi fikirlerin sayısının artmasının şart olduğunu vurguladı. Türkiye’nin AB konusunda geçen 45 yılı bir şeyler yaptığını düşünerek geçirdiğini ifade eden Doç. Dr. Tanyeri, “Özellikle Türkiye 15-20 yılı uyuyarak geçirdi. Türk toplumu AB’yi anlamaya çalışmalı. Ev ödevimizi iyi çalışacağız. Her birey kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. 31 dosyadan bahsediliyor. Türk mucizesi olarak sözediliyor. Topluluğun bundan öte belediği şeyler var. Bunun sokaktaki insanların yaşantısına yansımalı. Öğrenim, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili herhangi bir kısıtlamanın ”dedi. 17 Aralık’ta beklenen sürecin olumlu olduğunu, bu süreçten sonra Türkiye’nin önüne yeni bir ev ödevi konacağına dikkat çeken Doç.Dr. Tanyeri, “Müzakereler başladı, hadi yolumuza deme gibi bir lüksümüz yok.Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Toplulukta ödevini yapmadı. Türkiye’nin bu kadar kararlı olacağını tahmin etmiyordu.” diye konuştu. ANADOLU SEMALARINDA AVRUPA UFUKLARI Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türk Toplumunun “Avrupa Birliği” ile ilgili temel bilgilerinin artırılmasını istediklerini belirten 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Yaşar Tınar, “Amacımız, AB’nin daha iyi anlaşılması, “Bilgi” sahibi “fikir”ler oluşması, “Bilinçli” ilginin artırılması. Türkiye’de herkes AB’den bir şeyler bekliyor ama ne yapılması gerektiği konusunda bir şey bilmiyor. Avrupa Birliği’ne beklentinin oluşturulması gerekiyor.” dedi. ‘AB’nin Türkiye’ye Yönelik Topluluk Programları’ konusunda katılımcılara bilgi veren Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden Sevinç Atabey, “Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki eylem programlarından biri olup, Ocak 2000-31 Aralık 2006 tarihleri arasında Socrates II olarak uygulanmasına Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ile başlanmıştır.”dedi. Amaçlarının tüm seviyelerde, eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek, eğitimin bütün alanlarında fırsat eşitliğini sağlamak, Avrupa Birliği’nde konuşulan dillere, özellikle en az kullanılan ve öğretilen dillere - ilişkin bilginin nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilmesini sağlamak olduğunu açıklayan Atabey, “Tüm eğitim kurumları arasında geniş çapta yoğun bir işbirliğini teşvik etmek, açık bir Avrupa alanı oluşturulmasını sağlamak, eğitim uygulamalarında reformları ve yenilikleri teşvik etmek, Ortak eğitim politikalarını saptamak amacını taşıyoruz.”diye konuştu. Projeleri arasında mesleki eğitim alanında uluslararası işbirliğinin yanısıra, kişilerin özellikle de gençlerin her düzeydeki iş öncesi mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini de amaçladığına değinen Atabey, “Yaşam boyu mesleki eğitim sağlanması, girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla mesleki eğitimde yeniliklerin desteklenmeside amaçlarımız arasında”şeklinde konuştu.. Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Şahin’inde izlediği konferans büyük ilgi gördü. (KSO BASIN MÜŞAVİRLİĞİ)