Bölgesel Teşvik Belgesi alan yatırımcıların dikkatine….

 Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden 2009 ve 2010 yıllarında Bölgesel Teşvik Belgesi almışsanız;

 

16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Karar ve Bu Kararın uygulamasına ilişkin, 28.07.2009 tarih ve 227302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/1 sayılı tebliğ gereğince;

 

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10’u oranında yatırım harcaması yapılması  ve bu durum müsteşarlığa müracaat edilerek 31.12.2010 tarihine kadar teşvik belgesine kaydettirilmesi gerekmektedir.

 

Sabit Yatırım tutarının %10’unu geçemeyen veya teşvik belgesini 31.12.2010 tarihinden sonra alacak yatırımcılar ; Yatırıma katkı oranı %40 dan % 20 ye,  Kurumlar Vergisi-Gelir Vergisi  İndirim oranı %80 ‘den % 60, Sigorta Primi İşveren hissesi desteği ise 5 yıl dan 3 yıla düşecektir.

 

Yatırımcıların bu doğrultuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

 

M.Sedat Taşkazan

Genel Sekreter