İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ ARALIK 2010

 DUYURU

 

İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ ARALIK 2010

 

 

Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, AB’ye yapılacak ihracatta sorun yaşanmaması açısından Kayıt-İzin ve Kısıtlama süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir. Ayrıca CLP Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ab üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların CLP tüzüğüne göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır. Detaylı bilgi için :  http://reach.immib.org.tr/web

 

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve Aralık ayında gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği bülten için : http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten25.pdf

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI