16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı Türkiye'de yapılıyor.

 Kongre Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde 2-5 Kasım 2010 tarihleri arasında 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı ile birlikte Antalya Belek’te gerçekleştirilecektir.

 

Dünya Verimlilik Kongrelerinin 16.’sı Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde 2-5 Kasım 2010 tarihleri arasında 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı ile birlikte Antalya Belek’te gerçekleştirilecektir. Tarihinde ilk kez Avrupa Verimlilik Konferansı ile birlikte gerçekleştirilecek olan Dünya Verimlilik Kongresi, Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS), Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Milli Prodüktivite Merkezi’nin (MPM) ortak organizasyonuyla düzenlenmektedir.
 
Kongrenin ana teması : “Yeni Yönelimlerin Eşiğinde Verimlilik: Toplumsal, Ekonomik ve Çevresel Sorumluluğa Sahip Bir Dünya Yaratmak” olarak belirlenmiştir. Dünyamızın yaşadığı 2008 küresel ekonomik krizi ve küresel iklim değişikliği de dâhil olmak üzere son yıllarda karşı karşıya kaldığı sorunlarla baş edebilmek ve tüm alanlarda sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluğu güçlendirebilmek için sadece verimlilik artışlarında bir sıçrama yaratmanın değil aynı zamanda verimliliği farklı biçimlerde değerlendirmenin de gerekliliği ortaya çıkmıştır.
 
Kongrede, sürdürülebilir verimlilik artışının yeni verimlilik yaklaşımlarıyla nasıl sağlanabileceği yanısıra özellikle krizleri aşmak konusunda verimliliğin rolü tartışılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör üst düzey temsilcileri ve yöneticileri, verimlilik merkezleri ve verimlilik alanındaki uzmanlar deneyimlerini, yeni stratejilerini, politika önerilerini bu Kongre’de paylaşacaklardır. Bu paylaşım, yakın gelecekte yeni işbirliği fırsatları yaratacak, farklı gruplar arasında anlamlı etkileşimlerin oluşmasına ve ülkeler, örgütler ve bireyler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına zemin oluşturacaktır.
16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimlilik Konferansı; tüm kesimlerin temsilcilerinin bir araya gelerek sosyal, çevresel ve ekonomik verimlilik artışlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere öngörülerini çözümlere dönüştürecekleri etkileşimli bir platform da olacaktır. Dünya gündemindeki tüm temel verimlilik konuları Kongre’de ele alınarak katılımcılara verimlilik bilimi konusunda bilgilerini güncelleme, yeni bakış açıları edinme fırsatı tanımış olacaktır.
 
Kongrenin tarafları olan Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS), Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile iş dünyası, kamu kuruluşları, verimlilik merkezleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masada buluşturarak toplumsal, ekonomik ve çevresel verimlilikle ilgili gelişmelerin, görüşlerin, kavramların, yeni fikirlerin, örnek olayların, iş modellerinin tartışılmasını, deneyimlerin paylaşılmasını, işbirliklerinin oluşturulmasını sağlayacaklardır.
 
Kongre ile ilgili detaylı bilgilere www.wpc-epc2010.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.