İSO 9. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi'

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ İÇİN BULUŞMA NOKTASI"

Bu yıl, 7-8 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek İSO 9. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi'nin teması "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi ve Ekonomide Yapısal Dönüşüm" olarak belirlenmiştir.

9. Sanayi Kongresi'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da, başta KOBİ'ler olmak üzere sanayicilerin, kamu yöneticilerinin, iş dünyası, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımı beklenmektedir.

Bu yıl, Kongrenin birinci gününün konuk konuşmacısı, "Sanayi ve Ekonomi için Gelecek Senaryoları" başlığını ele alacak, dünyanın önde gelen ekonomistlerinden ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma konusundaki uzmanlarından biri olan Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Ricardo Hausmann olacaktır.

İkinci gün ise katılımcılar, "Rekabetçi Firma için Stratejiler" başlığında bir konuşma yapacak olan güncel ekonomik olayları siyaset, küresel ekonomi ve tarihle harmanlayarak özel bir bakış açısı ile ele alan The Financial Times Gazetesi Uluslararası Ekonomi Editörü Alan Beattie'yi dinleme imkanı bulacaklardır.