ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINA İLİŞKİN 2010/KUGM-18 NO'LU ARAÇ MUAYENE GENELGESİ

 Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.10.2010 tarihli ve 13155,13156 sayılı yazılarda ;araç muayene istasyonlarına ilişkin 2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE numaralı genelge yayımlanmış olup www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebileceği belirtilmektedir. 

 
Bilgilerinize rica ederiz.
Konya Sanayi Odası Başkanlığı